Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

[серія:Економічні науки]


 

Обкладинка Віснику Бердянського університету менеджменту і бізнесу
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» видається з 2008 р.


ISSN: 1997-4167
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
— серія КВ № 13894-2868Р


Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» внесено до переліку фахових видань України (Наказ МОН України № 1528 від 29 грудня 2014 року).


Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами.


Засновник: ВНЗ ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».


Головний редактор: доктор економічних наук, професор Антошкіна Лідія Іванівна.


Вісник Бердянського університуту менеджменту і бізнесу постатейно реферується Українським реферативним журналом "Джерело", його включено до системи Російського індексу наукового цитування (РІНЦ), реферативної бази даних "Україніка наукова" та Рейтингу наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі.