Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

[серія:Економічні науки]


 

Затверджено Вченою радою
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
Протокол №5 від 22 листопада 2017 р

Склад редакційної колегії наукового економічного журналу „Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу”
Головний редактор
1. Антошкіна Лідія Іванівна ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора
2. Столяров Василь Федосійович завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
3. Рунчева Наталія Вікторівна проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, доцент
Відповідальний секретар
4. Шило Катерина Михайлівна Доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу кандидат економічних наук, доцент
Члени редакційної колегії
5. Баланда Анатолій Людвигович професор кафедри економіки і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
6. Беседін Василь Федорович професор кафедри економіки і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
7. Бритвєнко Анастасія Сергіївна доцент кафедри економіки і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу кандидат економічних наук, доцент
8. Горяча Оксана Любомирівна доцент кафедри економіки і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу кандидат економічних наук, доцент
9. Добренко Олег Олегович доцент кафедри економіки і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу кандидат економічних наук, доцент
10. Ігнатенко Микола Миколайович Завідувач кафедри економіки ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" кандидат економічних наук, доцент
11. Качинський Анатолій Броніславович професор кафедри інформаційної безпеки фізико-технічного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут» доктор економічних наук, доцент
12. Лич Володимир Миколайович завідувач кафедри економічної теорії Київського національного університету будівництва і архітектури доктор економічних наук, професор
13. Макогон Юрій Володимирович професор кафедри економіки підприємств Донбаської державної машинобудівної академії доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
14. Міхайленко Віктор Мефодійович завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики Київського національного університету будівництва і архітектури доктор технічних наук, професор
15. Навроцький Степан Аркадійович головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» доктор економічних наук, професор
16. Новицький Григорій Володимирович завідувач кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор юридичних наук, професор
17. Новак Наталія Петрівна професор кафедри обліку і оподаткування Херсонського державного аграрного університету доктор економічних наук, професор
18. Осенін Юрій Іванович завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор технічних наук, професор
19. Пелішенко Валентин Павлович професор кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
20. Рудченко Олександр Юрійович професор кафедри статистики Київського національного економічного університету доктор економічних наук, професор
21. Сінгаєвський Ігор Олегович професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій доктор економічних наук, професор
22. Стеченко Дмитро Миколайович професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «Київський політехнічний інститут» доктор економічних наук, професор
23. Фролова Галина Іванівна доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу кандидат економічних наук, доцент
24. Чубукова Ольга Юріївна завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну доктор економічних наук, професор
25. Юрченко Юлія Юріївна завідувач кафедри економіки і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
26. Ігор Косір Проректор з питань міжнародної співпраці Університету ім. Матея Беля в Банській Бистриці (Словакія) доктор економічних наук, професор
27. Донат Єжи Мєжеєвський Ректор Державної вищої професійної школи м.. Станіслава Сташіца (м. Піла, Польща) доктор економічних наук, професор
28. Петер Терем Заступник декана факультету політичних наук і міжнародних відносин Університету ім. Матея Беля в Банській Бистриці (Словакія) Prof. PhDr., PhD