Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

[серія:Економічні науки]


 

Відомості про членів редакційної колегії наукового економічного журналу „Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу”

Головний редактор
1. Антошкіна Лідія Іванівна ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора
2. Столяров Василь Федосійович завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
Відповідальний секретар
3. Комарова Інна Валентинівна проректор з наукової роботи Бердянського університету менеджменту і бізнесу кандидат економічних наук, доцент
Члени редакційної колегії
4. Баланда Анатолій Людвигович професор кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
5. Беседін Василь Федорович професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
6. Вісящев Володимир Андрійович професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
7. Губенко Василь Іванович завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та інтеграції Білоцерківського державного аграрного університету доктор економічних наук, професор
8. Качинський Анатолій Броніславович професор кафедри інформаційної безпеки фізико-технічного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут» доктор технічних наук, професор
9. Лібанова Ела Марленівна директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України доктор економічних наук, професор
10. Лич Володимир Миколайович завідувач кафедри економічної теорії Київського національного університету будівництва і архітектури доктор економічних наук, професор
11. Макарова Олена Володимирівна заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, член-кореспондент НАН України доктор економічних наук, професор
12. Макогон Юрій Володимирович професор кафедри економіки підприємств Донбаської державної машинобудівної академії доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
13. Міхайленко Віктор Мефодійович завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики Київського національного університету будівництва і архітектури доктор технічних наук, професор
14. Навроцький Степан Аркадійович головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» доктор економічних наук, професор
15. Осенін Юрій Іванович завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор технічних наук, професор
16. Пелішенко Валентин Павлович професор кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, професор
17. Рудченко Олександр Юрійович професор кафедри статистики Київського національного економічного університету доктор економічних наук, професор
18. Сінгаєвський Ігор Олегович професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій доктор економічних наук, професор
19. Сологуб Олена Петрівна завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій доктор економічних наук, професор
20. Стеченко Дмитро Миколайович професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «Київський політехнічний інститут» доктор економічних наук, професор
21. Ушенко Наталя Валентинівна професор кафедри економіки Національного авіаційного університету доктор економічних наук, професор
22. Фролов Юрій Миколайович декан юридичного факультету Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор юридичних наук, професор
23. Чубукова Ольга Юріївна завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну доктор економічних наук, професор
24. Юрченко Юлія Юріївна завідувач кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу доктор економічних наук, доцент
25. Ігор Косір Проректор з питань міжнародної співпраці Університету ім. Матея Беля в Банській Бистриці (Словакія) доктор економічних наук, професор
26. Донат Єжи Мєжеєвський Ректор Державної вищої професійної школи м.. Станіслава Сташіца (м. Піла, Польща) доктор економічних наук, професор
27. Петер Терем Заступник декана факультету політичних наук і міжнародних відносин Університету ім. Матея Беля в Банській Бистриці (Словакія) Prof. PhDr., PhD